Merkkejä osaamisesta

Kuulin ensimmäisen kerran sanan osaamismerkki vuonna 2011 eräässä Pohjoismaisessa seminaarissa Norjassa. Tapani mukaan innostuin saman tien ajatuksesta ja vasta sen jälkeen aloin tosissani miettimään, miten tällainen tapa tunnustaa osaamista voisi sopia järjestökentälle. Järjestöillä on pitkä perinne erilaisten taito- ja hihamerkkien myöntäjinä, joten kovin kauaa sopivuutta ei tarvinnut pohtia. Ei muuta kuin tuumasta toimeen ja lopputuloksena Opintokeskus Sivis oli vuonna 2013 ensimmäinen suomalainen oppilaitos, joka myönsi osaamismerkin! Ensimmäiset osaamismerkkimme olivat koulutuksista myönnettäviä suoritusmerkkejä ja näin ollen perinteiselle todistukselle rinnakkaisia. Jo silloin ajatus oli, että osaamismerkkien arvo ei ole suinkaan tässä vaan pikemminkin nimensä mukaisesti osaamisen esille tuojina.

Tunnustetaan arkioppimista

Järjestökenttä tuottaa monenlaista laadukasta osaamista. Koulutukset sekä vapaaehtois- ja luottamustehtävät kerryttävät osaamista, ja varsinkin arkioppimisen kautta syntyvää osaamista on ollut haastavaa tunnustaa. Niinpä avuksi päätettiin valjastaa osaamismerkit ja lopputuloksena syntyi usean järjestön yhteistyössä kehittämä ja luoma osaamismerkkiperhe. Osaamismerkkiperhe julkaistiin vuonna 2015 ja merkit ovat tänä päivänä aktiivisessa käytössä useassa eri järjestössä. Kehitystyö oli iso askel nykyiseen suuntaan ja antoi luottamusta siihen, että osaaminen kannattaa laittaa aina keskiöön.

Mutta syy, miksi juuri nyt olen täynnä intoa, on Opintokeskus Siviksen uusi osaamismerkkiperhe! Uudistimme viime vuonna osaamismerkkikokonaisuuttamme ”osaaminen edellä” -ajatuksella. Uudistuksen lähtökohtana toimivat kolme osaamispolkuamme, jotka liittyvät digiosaamiseen, koulutusosaamiseen ja järjestöosaaminen. Lopputuloksena ovat maaliskuussa 2018 julkaistavat 28 osaamismerkkiä. Haettavissa on toteuttaja- ja kehittäjätasoisia osaamismerkkejä eri osaamisalueista ja kuka tahansa voi olla Siviksen tunnustama sosiaalisen median osaaja, koulutustoiminnan johtaja tai yhdistysviestijä. Vaihtoehtoja on monia ja merkkejä voi hakea useamman. Ja jos oikein innostuu, niin palkintona on myös kokonaisosaamismerkkejä. Osaamismerkeistä kertova verkkosivu julkaistaan maaliskuun aikana ja tällöin myös osaamismerkkien hakeminen voi alkaa!

Mitä osaamista meidän organisaatiomme tuottaa ja millaista osaamista me voimme tunnustaa?

Tässä oli kaksi tärkeää kysymystä, jotka toimivat lähtökohtana osaamismerkkiuudistukselle. Ihan näin helpolla uudistus ei kuitenkaan tapahtunut vaan se toi mukanaan myös entistä osaamislähtöisemmän suunnittelun koko Siviksen koulutustoimintaan. Siviksen osaamismerkit ovat kirjaimellisesti osaamisesta kertovia merkkejä. Merkin hakijan tulee osoittaa osaamisensa erillisellä hakemuksella ja osaaminen arvioidaan Siviksen asiantuntijatiimissä. Merkit siis sekä tunnustavat osaamista että antavat mahdollisuuden harjoitella oman osaamisen sanoittamista ja dokumentointia.

Minun ajatukseni on se, että myönnetty osaamismerkki on ”vain” lähtökohta. Se ei yksinään ratkaise epävirallisen ja arkioppimisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyviä haasteita, mutta yhdessä esim. Open Badge Passportiin rakennetun miniportflion avulla, se on merkittävä tekijä prosessissa. Siviksen osaamismerkit on suunniteltu ja luotu niin, että ne antavat mahdollisimman hyvän lähtökohdan osaamisen sanoittamiselle ja dokumentoinnille. Mutta päävastuu tästä työtä on silti osaamismerkin saajalla. Keskiöön nouseekin se, miten osaamismerkin ympärille osataan rakentaa omaa osaamista tukeva ja avaava miniportfolio. Ja miten tämä kaikki voidaan esitellä ja näyttää muille. Kun tässä onnistutaan, ovat mahdollisuudet osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle auki kaikkiin suuntiin!

Kirjoittaja:

Lotta Pakanen, asiantuntija / Opintokeskus Sivis