Tapahtumat

Tapahtumakalenteriin on kerätty kaikki Open Badge –merkkeihin liittyvät tapahtumat niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Voit ilmoittaa oman tapahtumasi mukaan osoitteeseen: info(at)badgefinland.fi

 • Tue
  17
  Jan
  2023
  14:00 - 15:00Verkko

  Tule kuulemaan osaamismerkkien käytöstä hankekoulutuksessa. Työelämän digitaidot kuntoon -hanketiimi kertoo tekemästään työstä ja kokemuksista. Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeen tavoitteena on vahvistaa työikäisten ihmisten digitaalisia taitoja, jotta heidän arjessa, työssä ja/tai opinnoissa osaaminen vahvistuu.

  Digiperustaitokoulutusten suunnittelussa hyödynnetään Kaikkien-mallia ja Valtakunnallista digitaitojen osaamismerkistöä. Käytännön koulutusten lisäksi hankkeessa luodaan digiperustaitojen koulutusmalli ja koulutuksen tukimateriaali kaikkien käytettäväksi.

  Opintokeskus SiviksenKvs-säätiö, Etelä-Helsingin kansalaisopiston ja Marttaliiton neljän Marttapiirin yhteishanke toteutetaan aikavälillä lokakuu 2021 ja elokuu 2023. Siviksen koordinoiman hankkeen rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Tämä REACT-EU-hanke rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

  Digitaidot kuuluvat kaikkien arkeen – opitaan yhdessä!

  Webinaari on maksuton.

  Ilmoittaudu mukaan tästä >>

 • Tue
  21
  Feb
  2023
  15:00 - 16:00Verkko

  Suomalaisella Open Badge Factory -alustalla on 10 vuoden ajan myönnetty noin 2 miljoona osaamismerkkiä Suomessa ja ulkomailla. OBF in alusta lähtien tehnyt asiakkaiden kanssa tiivistä yhteistyötä ja kehittäneet Open Badge Factoryssa ja Open Badge Passportissa asiakkaiden tarpeita tukevia ominaisuuksia. Alustan toimittajana OBF:yllä onkin mahdollisuus nähdä isossa mittakaavassa miten osaamismerkkejä käytetään Suomessa ja ulkomailla.

  Tässä webinaarissa Eric Rousselle, Open Badge Factoryn toimitusjohtaja, kertoo alan kehityksestä, vakiintuneista käyttötavoista ja uusista trendeistä. Hän myös esittelee OBF:n ja OBP:n tuotekehitysstrategiat.

  Ilmoittaudu mukaan tästä>>

 • Tue
  28
  Feb
  2023
  9:00 amVerkko

  How can we acquire know-how in schools about interdisciplinary and complex subjects like climate? Could we at the same time repair the schools to be more climate-friendly and sustainable: structure, teaching and attitudes.

  In this webinar you will hear about our Open Badge Factory -climate badges that are made for students and organisations to show and acquire climate know-how – and not just any know-how. We wanted to concentrate on the community level climate action instead of individual or global action. We’ll need all levels of action, but the community level is both efficient and hopeful, especially in schools. That’s why we created the Repair Manual for Carbon-Neutral Schools.

  The badges are a great way to show a student’s already existing know-how for example from NGO’s that they can show in schools too. Or they can use our exercises with full of action and power of change. We have also badges for the whole school community to show the schools commitment and skills in climate action. The school community can plan their vision of a carbon-neutral future, map their emissions and choose the best route for them. Together their plan their road map for a carbon-neutral future.

  These badges were made in a project called Climate Upper Secondary Schools (Ilmastolukiot) in Finland and they have been tested in pilot schools for over a  year now. Join the webinar and listen how climate action can be a common goal for different school subjects and a useful and practical thing to so in schools. Together we can build a better future.

  Speaker : Paula Ratava
  Advisory teacher for sustainable future
  Project coordinator
  City of Oulu

  This webinar is free for anyone to join - sign up here>>

 • Wed
  19
  Apr
  2023
  Wed
  17
  May
  2023
  Verkko

  Tule mukaan ilmaiseen webinaarisarjaan kuulemaan, mitä digitaaliset osaamismerkit ovat ja miten ne voidaan ottaa käyttöön organisaatiossasi. Kuulet ajankohtaisesta kehitystyöstä ja saat opastusta osaamismerkkien luomiseen ja hyödyntämiseen osana osaamisen kehittymisen prosesseja. Webinaarisarja on avoin kaikille!

  1. Osaamismerkit Suomessa ja maailmalla (19.4. klo 14.00 – 15.00)
   Webinaarissa tutustutaan digitaalisiin osaamismerkkeihin ja niihin liittyvään ajankohtaiseen kansalliseen ja kansainväliseen kehitystyöhön ja hyviin käytäntöihin.
  2. Osaamismerkit organisaation toiminnassa (26.4. klo 14.00 – 15.00)
   Webinaarin näkökulmana ovat osaamismerkit osana organisaation strategiaa ja prosesseja. Webinaarissa tutustutaan osaamismerkkien käyttötarkoituksiin ja niiden mahdollisuuksiin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tukena.
  3. Osaamismerkin ja -merkistön luominen (3.5. klo 14.00 – 15.00)
   Webinaarissa käydään läpi yksittäisten osaamismerkkien ja laajempien osaamismerkistöjen luomisen pedagoginen ja tekninen prosessi Open Badge Factoryn tarjoamilla työkaluilla.
  4. Osaamismerkit mukana matkassa (17.5. klo 14.00 – 15.00)
   Webinaarissa annetaan vinkkejä osaamismerkin hyödyntämiseen ja jakamiseen osaamismerkin saajan näkökulmasta.  Webinaarissa tutustutaan myös erilaisiin ohjauksellisiin ja vuorovaikutuksellisiin työkaluihin Open Badge Passportissa.

  Puhujat:

  • Lotta Pakanen, KM, lehtori, Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Eric Rousselle, Toimitusjohtaja, Open Badge Factory

  Koulutuksen kaikkiin webinaareihin osallistuneille myönnetään osaamismerkki. Lisäksi rekisteröityneet osallistujat, jotka haluavat kokeilla Open Badge Factoryn käyttöä, saavat yhden kuukausi lisää ilmaiseen kokeiluaikaan (eli 3 kk).

  Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan >>

 • Wed
  19
  Apr
  2023
  10:00 - 13:00Aulanko, Hämeenlinna

  Osaamismerkit yleistyvät jatkuvan oppimisen teemojen noustua yhä laajempaan tietoisuuteen oppilaitoksissa, järjestöissä ja yrityksissä. Ne kasvattavat suosiotaan motivoivana ja kustannustehokkaana tapana tunnistaa ja tunnustaa eri tavoin opinnoissa, työssä ja vapaa-ajalla hankittua osaamista.

  ITK-workshopissa tutustutaan yhdessä osaamismerkkeihin, osaamismerkein ohjautuvaan oppimiseen ja osaamisen arviointiin sekä suunnitellaan yksilö- tai ryhmätyönä vähintään yksi osaamismerkki.

  Workshopissa suunnitellaan osaamismerkkejä omalle organisaatiolle tai verkostolle. Samalla keskustellaan osaamisperusteisuudesta, osaamisen näyttämisen tavoista ja arvioinnista. Teemme yhdessä merkkien vaatimusmäärittelyä sekä suunnittelemme myöntämisperusteita ja arviointia.

  Sinulla voi olla jo valmis idea osaamismerkiksi tai voimme ideoida osaamismerkkejä yhdessä. Voit tulla mukaan myös ilman aiempaa kokemusta osaamismerkeistä.

  Voit halutessasi tutustua Open Badge Factoryyn ja ottaa käyttöön ilmaisversion jo ennen työpajaan osallistumista. Voit myös kartoittaa olemassa olevia osaamismerkkejä rekisteröitymällä maksuttomaan Open Badge Passporttiin, johon omatkin osaamismerkit kerätään.

  Workshopin tavoitteet

  • saada yleiskuva osaamismerkkien käytöstä osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa
  • hahmottaa osaamismerkein ohjautuvan oppimisen pääperiaatteita
  • ymmärtää osaamismerkin rakenne, osaamisen osoittamisen tapoja ja osaamisen arvioinnin käytänteitä

  Workshopin sisältö

  • Johdanto osaamismerkkeihin ja osaamismerkkiohjelmistoihin
  • Osaamismerkkien ideointi ja työstäminen
  • Osaamisen näyttämisen tavat ja osaamisen arviointi
  • Tulosten jakaminen ja keskustelu

  Kohderyhmä

  Workshoppiin ovat tervetulleita kaikki osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta kiinnostuneet henkilöt.

  Ilmoittaudu workshopiin tästä>>

  Workshop on osallistujille maksuton.

 • Thu
  27
  Apr
  2023
  14:00 - 15:00 Verkko

  Tässä webinaarissa Antti Kallunki KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksesta esittelee meille Digiarki hallintaan -hanketta, jossa keskitytään opiskelijoiden, koulutuksiin hakeutujien, työttömien työnhakijoiden ja työelämän ulkopuolella olevien sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaitojen kehittämiseen aina arjen taidoista, opinnoissa ja työelämässä tarvittaviin taitoihin.

  Kuulemme myös, miten digitaitojen kehittämisessä hyödynnetään osaamismerkkejä ja miten DVV:n hallinnoimat Digituen osaamismerkit liittyvät hankkeen toimintaan.

  Tervetuloa mukaan! Webinaari on maksuton ja se tallennetaan. Tallenne julkaistaan TIEKEn Youtube-kanavan Badge Finland -soittolistalla.

  Ilmoittaudu mukaan tästä>>

 • Wed
  03
  May
  2023
  klo 13 alkaenVerkko

  Haluatko hyvän kuvan digitaalisista osaamismerkeistä? Haluatko perehtyä osaamismerkkiohjelmiston käyttöön? Oletko kiinnostunut myös osaamismerkkien myöntämistavoista ja arvioinnista? Jos vastasit yhteenkin "kyllä", osallistu maksuttomaan kouluttajakoulutukseen.

  Koulutus sisältää kolme tunnin mittaista webinaaria, joista voit osallistua yhteen tai useampaan. Jokaisen osion jälkeen sinun on mahdollista hakea osaamismerkkiä ko. webinaarin aihekokonaisuudesta. Jos suoritat kaikki kolme webinaaria hyväksytysti, saat Osaamismerkkiosaajan koontimerkin.

  • keskiviikko 3.5.2023 klo 13 – 14: Digitaaliset osaamismerkit
  • keskiviikko 3.5.2023 klo 14 – 15: Osaamismerkkiohjelmistot OBF ja OBP
  • torstai 4.5.2023 klo 13 – 14: Digitaitomerkistön arvioija

  Kouluttajakoulutus järjestetään verkkokoulutuksena Zoomissa.

 • Wed
  23
  Aug
  2023
  2:00 pmVerkko

  Webinaarissa Virpi Markkanen ja Ville Särkelä Opintokeskus Siviksestä ja Nina Hjelt KVS-säätiöstä kertovat, miten Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeessa kehitettiin digitaitoihin liittyvää opetusta ja oppimateriaalia. Kaikkien-malli on pedagogisena mallina koulutuksessa ja koulutuksilla pyritään oppijoiden arjen parantamiseen. Ville Särkelä jatkaa -hankkeen työn jalkauttamista järjestöihin Digitaidoilla parempaan työelämään -hankkeessa. Osaamisen osoittamisessa ja arvioinnissa hyödynnettiin valtakunnallista Digitaitojen osaamismerkistöä, jonka käyttökokemuksista kuulemme myös.

  Hankkeesta lisää verkkosivuilla: https://www.ok-sivis.fi/hankkeet/tyoelaman-digitaidot-kuntoon-digiyhteiskunnassa-parjaamisen-koulutusmalli.html

  Kaikkien mallin digikouluttajan aineistoon voit tutustua täällä: https://kaikkienmalli.fi/digikouluttajalle/

  Tervetuloa mukaan! Webinaari on maksuton ja se tallennetaan. Tallenne julkaistaan TIEKEn Youtube-kanavan Badge Finland -soittolistalla.

  Ilmoittaudu mukaan tästä>>

 • Tue
  24
  Oct
  2023
  2:00 pmVerkko

  Tässä webinaarissa Maija Rimpiläinen ja Mari Salovaara Kehitysvammatuki 57 ry:stä kertovat Hetkittäin-hankkeesta, jonka tavoitteena on lisätä ikääntyneiden ja muistisairaiden kehitysvammaisten ihmisten hyvinvointia.

  Kolmivuotisen hankkeen tuloksena syntyy webinaarisarja ”Ikääntyminen ja muistisairaudet kehitysvammaisilla ihmisillä” ja Aistityön opas. Valmennuksen sisällöistä rakennetaan kolme digitaalista osaamismerkkiä, joiden avulla voi todentaa osaamistaan kehitysvammaisten ihmisten muistityössä.

  Tervetuloa mukaan! Webinaari on maksuton ja se tallennetaan. Tallenne julkaistaan TIEKEn Youtube-kanavan Badge Finland -soittolistalla.

  Ilmoittaudu mukaan tästä>>

 • Wed
  29
  Nov
  2023
  3:00 pmVerkko

  Tässä Badge Finland -webinaarissa kuulemme kansainvälisestä EduSTA-hankkeesta (Academy for Sustainable Future Educators), jossa määritellään erityisesti ammatillisten opettajien käytännöllisiä kestävyysosaamisia, toteutetaan ja pilotoidaan osaamismerkkijärjestelmä sekä sitä tukevia osaamisperustaisia opintoja, oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja.

  Webinaarissa Eveliina Asikainen, Sanna Ruhalahti ja Hanna Teräs Tampereen ammattikorkeakoulusta kertovat opettajien kestävyyskompetensseista ja niiden kehittämisestä sekä osaamismerkkijärjestelmän toteuttamisesta. Kuulemme myös käytännön kokemuksia ja tuloksia hankkeen matkalta.

  Hankkeesta lisää verkkosivuilla

  Tervetuloa mukaan! Webinaari on maksuton. Tallenne julkaistaan TIEKEn Youtube-kanavan Badge Finland -soittolistalla.

  Ilmoittaudu mukaan tästä>>