Verkoston tavoitteet ja tehtävät

Badge Finland -verkoston tavoitteena on lisätä Open Badges -konseptiin liittyvää tietoisuutta ja edistää konseptin laajaa käyttöönottoa Suomessa.  Tavoitteena on myös edistää organisaatioiden välistä yhteistyötä eri sektoreissa ja sektorirajojen yli sekä kasvattaa Open Badges -yhteisöä.

Badge Finland -verkoston internet-sivuilla tuodaan näkyväksi se, mitä Suomessa tapahtuu Open Badges -rintamalla ja sivuilla on mahdollisuus ilmoittaa oma Open Badges projekti/hanke tms. lisättäväksi sivuille. Näin verkoston jäsenet saavat käsityksen siitä, että millaisia merkkejä ja merkkikantoja on kehitetty, ja mihin tahoon voisi olla mahdollisesti yhteydessä jos/kun itsellä on jokin saman tyyppinen hanke meneillään.

Sivuilla voi myös ilmoittaa, että millaista osaamista henkilöllä tai organisaatiolla on Open Badges -konseptiin liittyen ja millaista osaamista henkilö / organisaatio tarjoaa verkoston jäsenille. Erilaisten roolien kautta on helpompi löytää oikeanlaiset osaajat omaan hankkeeseen ja tätä kautta edistää konseptin käyttöönottoa Suomessa.

Verkosto järjestää jäsenilleen ja kaikille Open Badges -konseptista kiinnostuneille tapahtumia, joissa tuodaan esille erilaisia Open Badges -merkkien käyttötapoja ja projekteja. Yksi verkoston tehtävistä on tuoda esiin myös suomalaista osaamista kansainvälisellä tasolla (esim. koulutusvienti).

Lisäksi Badge Finland -verkosto auttaa ja koordinoi erilaisia Open Badges -hankkeita mm. yhdistämällä oikeita henkilöitä ja tahoja toisiinsa sekä auttaa mahdollisen rahoituksen hankkimisessa.

Badge Finland -verkosto myöntää verkostonsa jäsenille Open Badges -merkkejä ja verkosto toimii tarvittaessa myös verkoston jäsenten merkkien validoijana ja suosittelijana.