Open Badge Factory julkaisee ESCO-integraation 17. 9.!

Open Badge Factoryn ja Open Badge Passportin kehitys tapahtuu “Open Innovation” -periaatteella. Tämä tarkoittaa, että teemme tiivistä yhteistyötä käyttäjäkuntamme kanssa ja pyrimme ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin sen tarpeita ja kehitysideoita.

Viime keväänä asiakkaidemme palautteesta nousi selvästi esille tarve luoda merkkejä, jotka sisältävät viittauksia ESCOon. ESCO (taitojen/osaamisen, pätevyyksien ja ammattien eurooppalainen luokitus) on EU:n kehittämä monikielinen viitekehys, joka tarjoaa tarkkoja kuvauksia sadoista ammateista ja niihin liittyvistä kompetensseista ja taidoista.

Open Factoryssä merkkien tekijät ovat tähän asti voineet lisätä merkkeihin viittauksia haluamiinsa viitekehyksiin, mutta se on vaatinut käsityötä (kopiointia ja liittämistä). Päätimme viime keväänä alkaa kehittää ESCOn APIn pohjalta integraatiota, joka mahdollistaa suoria viittauksia ESCOon OBF:stä käsin ja tällä tavoin helpottaa merkkien luojien työtä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että OBF tarjoaa merkin tekijälle mahdollisuuden tehdä suoria hakuja ESCOon, etsiä kompetenssikuvauksia ja lisätä niitä suoraan merkkiin. Integraatio julkaistaan päivityksessä 17.9 ja se tulee olemaan käytössä PRO -tasolla.

ESCOn kompetenssikuvauksia voi lisätä suoraan osaamismerkkiin

Mielestäni kasvava tarve viitata ESCOon kertoo merkittävästä kehityksestä Open Badge -osaamismerkkien käytössä Suomessa. Se kertoo muun muassa siitä, että on syntymässä laajoja merkkijärjestelmiä tai -ekosysteemejä, joiden kehitys vaatii “yhteistä kieltä”. Erityisen kiinnostavaa on se, että ESCO-viitekehyksen tarjoama “yhteinen kieli” on yhteinen muiden EU-maiden kanssa ja mahdollistaa sen, että Suomessa kehitetyt merkit voidaan tunnustaa EU-tasolla. Vahvasti työelämään kytkettynä ESCO voi myös mahdollistaa osaamismerkkien merkittävää arvonnousua työnantajien ja työnhakijoiden kannalta. Tätä kehitystä Open Badge Factory eurooppalaisena Open Badge -toimittajana halua jatkossakin tukea!

Kirjoittaja: Eric Rousselle, toimitusjohtaja, Open Badge Factory