Osaamismerkit: Moderni tapa näyttää digiosaamista

Osaamismerkkejä

Ohjaus, opinnollistaminen ja osaamismerkit ovat Oikeus osata kaikille -hankkeen keskeisiä teemoja. Tässä kirjoituksessa kerromme erityisesti digitaitoihin liittyvistä osaamismerkeistä.

Osaamismerkki on digitaalinen ja visuaalinen dokumentti henkilön osaamisesta. Osaamismerkillä voidaan tunnistaa, tunnustaa ja näyttää eri tavoin hankittua osaamista. Osaamismerkillä osoitettava osaaminen voi liittyä esimerkiksi tietoon, taitoon, pätevyyteen tai johonkin tehtävään. Osaamismerkkejä voi hyödyntää oppilaitosten lisäksi monenlaiset organisaatiot ja yhteisöt.

Olemme hankekauden aikana ottaneet harppauksia osaamismerkkien käytössä kolmessa oppilaitoksessa. Kokemukset ovat olleet kannustavia. Paljon on saatu aikaan, olemme kehittäneet omia merkkejä, sekä käyttäneet muiden kehittämiä merkkejä. Olemme kokeilleet rohkeasti eri tapoja hyödyntää merkkejä, ja keränneet uteliaasti kokemuksia. Digitaitomerkkien lisäksi olemme kehittäneet erilaisia osaamismerkkejä. Matkan varrella syntyi esimerkiksi osaamismerkki, joka tukee opiskelijan urasuunnittelua ja opiskelualoihin tutustumista.

Taitotalo

Taitotalossa lähdimme osaamismerkkikokeilussa liikkeelle hyvästä tilanteesta, koska digitiimimme oli jo hankkinut Taitotaloon Open Badge Factory -alustan. Lisäksi olimme käyttäneet osaamismerkkejä sisäisissä koulutuksissa. Hankkeen aikana olemmekin keskittyneet luomaan omia osaamismerkkejä sekä pilotoineet valtakunnallisia Osuvat taidot -osaamismerkkejä.

Olemme käyttäneet Open Badge Factorya omia merkkejämme tehdessä sekä kaikkia merkkejä myöntäessämme. Kouluttajan näkökulmasta on ollut mukavaa arvioida merkkejä, kun kriteerit ovat selkeästi määritelty ja mietitty. Kovasti odottelemme, että tulevaisuus voisi tuoda tullessaan automatiikkaa osaamismerkkien tarkastamiseen. Käsipelillä useiden merkkien arviointi liukuhihnalla on joskus puuduttavaa ja hidasta. Olemme miettineet myös kiinteiden kysymysten luotettavuutta merkkihakemuksissa. On ajan kysymys, kun oikeat vastaukset ovat yleisesti tiedossa, ja merkkiä hakevilla ei välttämättä olekaan tarvittavaa osaamista. Olisikohan mahdollista rakentaa kysymyspankki, josta järjestelmä arpoo tenttijälle satunnaiset kysymykset ja automaattisesti tarkastaa oikeat vastaukset. Voisikohan tällainen toimia jatkossa osaamismerkeissä? 

Ekami

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekamilla ei ollut ennen hanketta Open Badge Factory -lisenssiä eikä keskitetysti kokemusta osaamismerkeistä ylipäätänsä, mutta yhtenä hankkeen toimenpiteenä oli lisenssin hankkiminen organisaatioon. Ekamissa keskityttiin osaamismerkkitehtaan käyttöönottosuunnitelman tekemiseen, hyvien ohjauskäytänteiden luomiseen sekä opiskelijoille että opettajille sekä muutaman valmiin osaamismerkkiperheen käyttöönottoon. Näitä valmiita merkkiperheitä ovat olleet Tieken toiminta digitaalisessa ympäristössä -merkkisarja sekä Erasmus+ -hankkeessa tehtyjen Healthy Future kestävä kehitys -merkit.

Eduko

Eduko aloitti hankkeessa Aikuiskoulutus Taitajana ja oli samassa lähtötilanteessa Open Badge Factoryn osalta kuin Ekami. Nyt osaamista on hankittu, suunnitelma on luotu ja osittain toteutettukin. Eduko rakentui kahdesta oppilaitoksesta yhdistymisen merkeissä. Yhdistymisen jälkeen tavoite ja tuleva käyttäjäkunta laajenivat huomattavasti. Eduko otti myös käyttöön Tieken Digitaitojen -osaamismerkkijärjestelmän. Edukon osalta merkistö tukee myös kuntouttavasta työtoiminnasta opiskelemaan siirtyvien polkua. Se pilkkoo osaamiset pienempiin ja helpommin omaksuttaviin paloihin suuren kokonaisuuden sijaan. Työ on vielä kesken, ja merkistöä jalkautetaan kahden yhdistyneen oppilaitoksen henkilöstölle ja opiskelijoille.

Tulevaisuus vakiinnuttaa osaamismerkit

Ei ole hurjan paljon aikaa siitä, kun  osaamisen taso ainakin Office-ohjelmien osalta mitattiin tietokoneen ajokorteilla. Kun selvisi, että opiskelija on suorittanut tietokoneen ajokortin, seuravaksi kysyttiin, että onko se @-kortti, A-kortti vaiko peräti AB-kortti. Sen myötä tiedettiin, mitä tasoa opiskelijan tietotekninen osaaminen on. Osaamistasoa tarkennettiin vielä tarvittaessa kysymyksillä, joilla selvitettiin esimerkiksi sitä, mitä moduuleita korttikoulutukseen kulloinkin sisältyi. Uskomme, että samalla tavalla voimme jatkossa arvioida henkilön digitaitojen osaamista standardisoiduilla osaamismerkeillä. Tulevaisuudessa osaamismerkkien käyttäminen tulee varmasti yleistymään Suomessa. Se on jo nyt yleistynyt huimaa vauhtia. Muuttuvassa maailmassa on selkeästi tarvetta osaamisen näyttämiselle tutkintoja suppeammissa kokonaisuuksissa kuten digitaidoissa. Osaamismerkit ovat joustava ja nopea tapa todistaa omaa osaamistaan. Tutkinnoille on tietysti edelleen paikkansa laajempien ammattitaitovaatimusten näyttämisessä.

Osuvat taidot – digitaitojen osaamismerkistö

Taitotalon oppijoiden kokemuksia

Kysyimme opiskelijoiltamme kokemuksia osaamismerkin suorittamisen kokemuksesta. Taitotalossa erilaisia Digitaito-osaamismerkkejä suoritti pilottikaudella noin 50 opiskelijaa. Osaamismerkit olivat suurelle osalle opiskelijoista uusi asia. Osaamismerkkitilin luomista ei koettu vaikeaksi, ja osaamismerkin suorittaminen koettiin teknisesti helpoksi. Suurin osa opiskelijoista oli myös sitä mieltä, että suorittaisivat mielellään lisää osaamismerkkejä myöhemmin. Konkreettisia hyötyjä opiskelijat eivät osaamismerkeistä olleet vielä ehtineet saamaan, mutta useampi koki, että esimerkiksi työnhaussa oman digiosaamisen esille tuominen osaamismerkkien avulla olisi hyvä ja konkreettinen tapa tuoda omaa osaamistaan esille.

Osaamismerkkimatkamme jatkuu varmasti hankkeen jälkeen, on mahtava päästä kokeilemaan erilaisia mahdollisuuksia osaamismerkkien hyödyntämiseen. 

Kirjoittajat

Kirjoitus on kirjoitettu osana Oikeus osata kaikille -hanketta ja sen on alun perin julkaistu Taitotalon sivuilla. Kirjoittajat: 
Jani Peltola, Eduko 
Antti Avelin, Ekami 
Kaisa Hakala, Taitotalo 
Laura Hassi, Taitotalo 
Maarit Tourunen, Taitotalo