Peruskoulujen opettajat todentavat digiosaamistaan osaamismerkein

Osaamismerkit opetuksessa

Osaamismerkillä tehdään näkyväksi se digiosaaminen, jota peruskoulujen opetushenkilöstöllä on.

Opetushenkilöstö näyttää osaamisensa kuudella erilaisella digitaalisen osaamisen alueella. Näitä taitoja ovat esimerkiksi opetusteknologia oppimisprosessissa, ohjelmointi ja algoritminen ajattelu sekä etiikka, moraali ja tekijänoikeudet.

“Osaaminen liittyy vahvasti työelämätaitoihin, miten hyödynnät teknologiaa yhteistyöskentelyssä tai miten käytät esimerkiksi algoritmista ajattelua ongelman purkamisessa.”, taustoittaa digitaalisen kehityksen projektipäällikkö Mira Mämmi.

“Myös älypuhelimen hyödyntäminen työskentelyvälineenä siinä missä läppäriä tai muistivihkoa, on hyvä taito oppia ja ennen kaikkea opettaa. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat heitä tulevaisuuden opinnoissaan ja töissään.”, Mämmi jatkaa.

Esittelyvideo osaamismerkkien suorittamisesta

Peruskoulun opetussuunnitelma edellyttää opetushenkilöstöltä entistä enemmän digitaalisia taitoja, jotta tasa-arvoinen digioppiminen kouluissa mahdollistuu.

Osaamismerkkien kautta hankittavan osaamisen sisältöihin ja oppimistapaan voi tutustua myös uuden esittelyvideon avulla. Videolla lahtelaiset luokanopettajat Krista Liuttu ja Juha Suontama kertovat osaamismerkkien suorittamisesta sekä sitä kautta hankittavan osaamisen merkityksestä omaan työhönsä. Videossa mukana on myös Harjun koulun 3AB-luokan oppilaita.

Lahden kaupungissa käytetään digitaalisia Open Badge -osamismerkkejä, joista voi tulostaa todistukset ja jotka halutessaan kerääntyvät Open Badge Passport -palveluun. Palvelussa voi vastaanottaa, tallentaa ja jakaa osaamismerkkejä sekä tehdä niiden avulla omaa kokonaisosaamista kuvaavan CV:n.

Tutoropettajat osaamisen tukena

Osaamisen kehittämisen tukena toimivat tutortoiminnasta innostuneet Lahden peruskoulujen opettajat. Tutoropettajat edistävät opetussuunnitelman toteutumista kouluissa, tukevat opettajia uuden pedagogiikan käyttöön ottamisessa sekä järjestävät ohjausta tieto- ja viestintäteknologian käytössä erilaisissa pedagogisissa tilanteissa. Tänä lukuvuonna tutoropettajat toimivat osaamisen tuen lisäksi osaamismerkkien todentajina.

Osaamismerkeillä hankittu osaaminen vahvistaa ammattitaitoa

Osaamismerkit suorittamalla voi osoittaa hallitsevansa tämän päivän työelämässä tarvittavia digitaalisia osaamisalueita. Tällainen osaaminen on hyödynnettävissä laajasti erilaisissa työtehtävissä ja organisaatioissa.

“Henkilöstön osaamiseen panostaminen on keino sitouttaa ja samalla varmistaa, että meillä on osaavaa väkeä töissä”, sanoo aluepäällikkö Mauno Väänänen Lahden perusopetuspalveluista.

“Toivomme tämän lisäävän kiinnostavuuttamme työnantajana ja houkuttelevan myös uusia opetusalan ammattilaisia hakeutumaan meille töihin.”

Lisätietoja

Lahden kaupunki, sivistyksen palvelualue
Lasten ja nuorten kasvun vastuualue, Yhteiset palvelut
Mira Mämmi, projektipäällikkö, digitaalinen kehitys, puh. 044 018 7148


Artikkelin kuvassa lahtelaisesta Kasakkamäen peruskoulusta luokanopettaja Juha Suontama, joka kertoo Lahden perusopetuksen osaamismerkkien esittelyvideolla osaamismerkkien suorittamisesta.

Kuulet lisää Lahden kaupungin tutoropettajista Badge Finland -webinaarissa 21.4.2021 klo 14. Ilmoittaudu mukaan tästä >>