Osaamismerkeistä iloa oppimiseen! Osaamismerkit Luksiassa

Osaaminen ja sen tunnistaminen ovat tärkeitä asioita nykyisessä ammatillisessa opiskelumaailmassa. Meillä on jo paljon osaamista ja jollain tavoin sitä pitää tuoda näkyväksi. Yksi keino on osaamismerkkien suorittaminen. Kun sinulla on jo osaamista, voit tuoda sen esille ja suorittaa osaamismerkin. Sillä, mistä olet osaamisen hankkinut, ei ole merkitystä. Osaamismerkkien myötä saadaan oppimiseen uusi ulottuvuus konkreettisen merkin muodossa.

Pelillisyyttä ja sopivasti kilpailuhenkeä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä osaamismerkkejä voivat suorittaa niin opiskelijat kuin opettajat ja muu henkilöstö sekä työpaikkaohjaajat. Jokaiselle kohderyhmälle löytyy osaamismerkein tunnistettavaa osaamista. Osaamismerkit tuovat opiskeluihin mukaan pelillisyyden ja sopivaa kilpailuhenkeä, kun vertaillaan, kuka on jo suorittanut merkkejä.

Käänteisen oppimisen osaamismerkki

Opettajat voivat suorittaa Käänteisen oppimisen osaamismerkin. Käänteisen oppimisen (tai luokkahuoneen) eli Flipped Learning:n ideaa lähdettiin työstämään Luksiassa kansainvälisessä FLIP-IDEAL- Flipped Learning in Adult Education Erasmus+ projektissa (2018-2020).

Mukana oli yhteistyökumppaneita Irlannista, Belgiasta, Alankomaista, Iltaliasta ja Sloveniasta. Projekti kesti parisen vuotta ja sen aikana saatiin aikaan monenlaisia tuloksia. Loimme yhdessä Moodle-kurssin, jossa käänteistä oppimista kuvattiin niin teorian kuin käytännönkin kautta. Tämän kurssin avulla pystyy tutustumaan käänteisen oppimisen ideaan ja saa käytännön esimerkkejä sen hyödyntämisestä. Kurssin päätteeksi on mahdollista hakea osaamismerkkiä. Näitä merkkejä onkin jo suoritettu jonkin verran.

Tiina Vesanen ja Riikka Suhonen valmistautuvat FLIP-IDEAL -projektin levitysseminaariin

Seuraava askel meillä Luksiassa on osaamismerkkien käyttöönotto laajemmin opettajien ja henkilökunnan osaamisen tunnistamisessa sekä osaamisen kehittämisessä.

Osuvat taidot -osaamismerkit osaksi TDY-opintoja

Luksian on myös mukana Osuvat taidot -ESR-projektissa, jossa luodaan osaamismerkkejä Toiminta digitaalisessa ympäristössä (TDY) -opintoihin. Luksia on pilotoinut osaamismerkkejä useamman ryhmän voimin.

Kyselimme opiskelijoilta kokemuksia ja kommentteja hankkeen Moodle-kurssista ja merkkien suorittamisesta. He olivat pääosin tyytyväisiä merkkeihin ja kurssiin. Vastauksista huomasi selkeästi eroa sen mukaan kuinka paljon opiskelijoilla oli kokemusta ennen kurssin suoritusta. Ne, joilla oli kokemusta ja osaamista, kokivat kurssin helpoksi ja nopeaksi suorittaa. Toiset taas kokivat varsinkin tietyt asiat vaikeaksi. Ja useampi totesi, että tehtävät vaikeutuvat edetessä. Ja tämähän on juuri tarkoitus.

Opiskelijoiden mielestä itseopiskelu oli hyvä tapa, kun voi käydä materiaalia läpi ja tehdä tehtäviä omaan tahtiin. Ja vaikka osaamista oli ollutkin jo ennestään, silti kurssilta oli tarttunut mukaan uutta osaamista. Sekä osaamismerkkejä, jotka olivat useimmille opiskelijoille ihan uusi tuttavuus.

Uudistetun työpaikkaohjaajakoulutuksen osaamismerkit

Työpaikkaohjaajakoulutusta kehitettiin tälle vuodelle asiakaslähtöisesti palautteiden perusteella ja uusiutuneeseen koulutukseen liitettiin osaamismerkit.

Uusiutunut koulutus koostuu viidestä osiosta, joista osaamismerkkejä voi hakea. Viidestä osaamismerkistä muodostuu metamerkki, Osaava työpaikkaohjaaja.

Merkkien hakuaktiivisuus näyttää hyvältä, ja osaamismerkkejä työpaikkaohjaajille on tänä vuonna myönnetty jo yli neljäkymmentä.


Kirjoittajat

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Tiina Vesanen, Terhi Matikainen, Marianne Seppä, Riikka Suhonen

Kuulet lisää Luksian osaamismerkeistä Badge Finland -webinaarissa tiistaina 25.5. klo 14. Ilmoittaudu mukaan tästä >>