Jaettavat merkkihakemukset tukevat suurten merkkiekosysteemien kehitystä

Open Badge Factory (OBF) on suunniteltu alusta alkaen tukemaan osaamismerkkiekosysteemien kehitystä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että OBF tarjoaa työvälineitä, joiden avulla käyttäjät voivat tehdä merkkejä yhdessä, jakaa niitä sekä luoda kumppanuusverkostoja. Kumppanuudella tarkoitamme, että merkkien myöntäjäorganisaatiot voivat suositella toisiaan ja toistensa merkkejä.

OBF:n yhteistyöominaisuudet eivät ole syntyneet hetkessä, vaan ne ovat tulosta pitkästä ja edelleen jatkuvasta kehitystyöstä, joka perustuu asiakkaidemme tarpeisiin. Ensimmäiset pyynnöt jaettavien merkkien kehitykseen tulivat muutamilta yhdistysasiakkailtamme ja kouluverkostoilta. Kun nämä organisaatiot alkoivat tehdä omia merkkejä, melko pian heräsi tarve jakaa merkkejä muiden organisaatioiden kanssa ja myöntää muiden organisaatioiden luomia merkkejä. Jaettavista merkeistä haettiin työkalua, jonka avulla voitaisiin jakaa resursseja ja asiantuntemusta sekä linjata merkit yleisesti tunnustettujen kriteerien mukaan. Nämä tekijät puolestaan auttavat merkityksellisten osaamismerkkijärjestelmien rakentamisessa ja merkkien inflaation välttämisessä.

Merkkien jakamisen malleja

On mielenkiintoista nähdä, että OBF: n käyttäjät ovat ottaneet käyttöön kaksi erityyppistä mallia merkkien jakamiseen. Yleisin on keskitetty malli, jossa pieni joukko yhteistyökumppaneita kehittää merkkijärjestelmän, joka jaetaan verkoston muille jäsenille. Tyypillisesti kehittäjät ovat jonkin virallisen tahon rahoittamia ja hyväksymiä ja heidän asiantuntemuksensa on yleisesti tunnustettu.

Toinen malli on hajautettu, orgaanisesti kehittyvä ekosysteemi, jota ruokkivat yhteisön yhteiset tarpeet. Yksikään jäsen ei voi hallita tämän tyyppistä orgaanista ekosysteemiä, vaan sen kasvu perustuu luottamukseen ja yhteisen arvojen tunnistamiseen, joka tehdään näkyväksi suosittelujen (endorsement) avulla. Merkkiekosysteemit muodostuvat vähitellen ja erityisesti suurten koulu- ja yliopistoverkostojen sekä kansalaisjärjestöjen merkkijärjestelmät ovat luoneet tarpeen kehittää ratkaisuja suurten jaettavien merkkijärjestelmien jakamiseen ja hallintaan vielä pidemmälle.

Jotta keskitetty merkkien jakamisen malli olisi johdonmukainen ja kestävä, kaikki verkoston jäsenet voivat myöntää jaettuja merkkejä, mutta merkkejä voivat muokata vain niiden tekijät. On tärkeää, että jaettava merkkijärjestelmä pysyy yhtenäisenä kaikille myöntäjille, ja tästä syystä Open Badge Factoryssä on päädytty jakamaan merkit linkkeinä. Linkkinä jaetun merkin voivat myöntää kaikki, joille merkki on jaettu, mutta muokkausoikeus on vain merkin tekijällä tai tekijätiimillä. Erityisen hyödyllinen ominaisuus linkkinä jaettavissa merkeissä on se, että jos merkin luoja tekee merkkiin muutoksia, ne päivitetään automaattisesti kaikille, jotka merkkiä käyttävät. Merkin tekijä taas saa raportit siitä, kuinka usein hänen yhteistyökumppaninsa ovat myöntäneet merkkiä.

Jaettavat merkkihakemukset

Tänä vuonna monet asiakkaamme ovat ilmaisseet tarpeen jakaa merkkien lisäksi myös merkkihakemuksia. Päätimme vastata tähän kehitystarpeeseen ja voimmekin julkistaa uuden toiminnallisuuden: syyskuun puolivälin jälkeen OBF Pro -käyttäjillä on mahdollisuus jakaa samanaikaisesti useita merkkihakemuksia linkkeinä.

Merkkihakemus on OBF: n suosituin ominaisuus; se on tehokas työkalu aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen ja arvioimiseen sekä merkin saajan motivoimiseen ja sitouttamiseen. Merkkihakemus on merkki, johon on liitetty hakulomake. Hakulomakkeeseen lisätään todisteet osaamisesta ja mahdolliset muut pyydetyt tiedot. Jaettavat merkkihakemukset säästävät jatkossa paljon työaikaa, sillä kun hakulomakkeet linkitetään merkkeihin, ne ovat valmiita koko yhteistyöverkoston käyttöön. Uskomme, että jaettavat merkkihakemukset lisäävät myös jaettujen merkkijärjestelmien yhtenäisyyttä. Jaettuihin merkkihakemuksiin linkitetään ohjeet merkin arvioijille, jonka ansiosta suurellakin arvioijien verkostolla on helpompi arvioida taitoja ja saavutuksia yhteiseltä pohjalta.

Kirjoittaja: Eric Rousselle, toimitusjohtaja, Open Badge Factory

Open Badge Factory tarjoaa työkalut, joita organisaatiosi tarvitsee merkityksellisen ja kestävän Open Badges -merkkijärjestelmän toteuttamiseen. Palvelumme on IMS Globalin sertifioima ja noudattaa standardin 2.0 versiota.

Open Badge Factory julkaisee ESCO-integraation 17. 9.!

Open Badge Factoryn ja Open Badge Passportin kehitys tapahtuu “Open Innovation” -periaatteella. Tämä tarkoittaa, että teemme tiivistä yhteistyötä käyttäjäkuntamme kanssa ja pyrimme ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin sen tarpeita ja kehitysideoita.

Viime keväänä asiakkaidemme palautteesta nousi selvästi esille tarve luoda merkkejä, jotka sisältävät viittauksia ESCOon. ESCO (taitojen/osaamisen, pätevyyksien ja ammattien eurooppalainen luokitus) on EU:n kehittämä monikielinen viitekehys, joka tarjoaa tarkkoja kuvauksia sadoista ammateista ja niihin liittyvistä kompetensseista ja taidoista.

Open Factoryssä merkkien tekijät ovat tähän asti voineet lisätä merkkeihin viittauksia haluamiinsa viitekehyksiin, mutta se on vaatinut käsityötä (kopiointia ja liittämistä). Päätimme viime keväänä alkaa kehittää ESCOn APIn pohjalta integraatiota, joka mahdollistaa suoria viittauksia ESCOon OBF:stä käsin ja tällä tavoin helpottaa merkkien luojien työtä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että OBF tarjoaa merkin tekijälle mahdollisuuden tehdä suoria hakuja ESCOon, etsiä kompetenssikuvauksia ja lisätä niitä suoraan merkkiin. Integraatio julkaistaan päivityksessä 17.9 ja se tulee olemaan käytössä PRO -tasolla.

ESCOn kompetenssikuvauksia voi lisätä suoraan osaamismerkkiin

Mielestäni kasvava tarve viitata ESCOon kertoo merkittävästä kehityksestä Open Badge -osaamismerkkien käytössä Suomessa. Se kertoo muun muassa siitä, että on syntymässä laajoja merkkijärjestelmiä tai -ekosysteemejä, joiden kehitys vaatii “yhteistä kieltä”. Erityisen kiinnostavaa on se, että ESCO-viitekehyksen tarjoama “yhteinen kieli” on yhteinen muiden EU-maiden kanssa ja mahdollistaa sen, että Suomessa kehitetyt merkit voidaan tunnustaa EU-tasolla. Vahvasti työelämään kytkettynä ESCO voi myös mahdollistaa osaamismerkkien merkittävää arvonnousua työnantajien ja työnhakijoiden kannalta. Tätä kehitystä Open Badge Factory eurooppalaisena Open Badge -toimittajana halua jatkossakin tukea!

Kirjoittaja: Eric Rousselle, toimitusjohtaja, Open Badge Factory